Condicions de Tractament de Dades Personals

CONDICIONS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D’acord amb l’establert a la Llei Qualificada 15/2003 de Protecció de dades personals, s’informa que les dades personals recollides a través de la nostra pàgina web quedaran incorporades al fitxer d’usuaris de la Carnisseria Simonet, degudament inscrit al registre de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, per ser utilitzades exclusivament amb finalitats pròpies de la Carnisseria Simonet.

A més d’aquestes dades, la Carnisseria Simonet podrà incorporar al fitxer personal de cada usuari les dades derivades de les seves compres.

El fitxer de dades personals de cada usuari es mantindrà guardat als servidors de la Carnisseria Simonet de forma indefinida, excepte demanda expressa i per escrit del propietari de les dades.

Dins dels límits i exempcions establerts per la Llei, els usuaris sempre poden exercir el seu dret d’accés, oposició, rectificació o supressió de les dades. Es podran exercir els drets suara esmentats prop la Carnisseria Simonet, amb domicili a l’Av. Sant Antoni núm. 15 de la parròquia de La Massana.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Descartar